VINDKRAFTPROJEKTETLÖNHULT

PROJEKTFAKTA

Lokalisering och utformning

Vindkraftprojektet Lönhult omfattar sex vindkraftverk på följande fastigheter i Aneby kommun: Stora Lönhult 6:8 och Spinkhemmet 2:1 (båda tillhörande Sveaskog) samt Brokafall 1:4.

Vindkraftverken har en totalhöjd på max 210 m. Vindparken beräknas producera 60 GWh per år (vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel hos 10 000 hushåll).

Vindkraftprojektets huvudman: Lönhult Vind AB (org.nr. 556860-6759), Södermalmsvägen 24, 612 40 Finspång.

Projektutveckling

Projektet utvecklas av Vindkraft-Gruppen ett partnerskap för vindkraftutveckling med förankring i Östergötland.

Förmåner för närboende

Projektägaren, Lönhult Vind AB, avser att i samband med vindparkens byggnation avsätta finansiella medel till stöd för (a) ungdomsverksamheten i Aneby kommun, (b) uppsättningen av laddstolpar för elbilar i kommunen, och (c) vägsamfälligheter i vindparkens närhet.

Avsikten är att avsätta 400 000 kr för varje driftsatt vindkraftverk, motsvarande ett belopp på 2.4 mkr för den idag planerade vindparken. Pengarna ska förvaltas av en styrgrupp med lokal representation.